Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю в банку створено Ревізійну комісію.

До компетенції Ревізійної комісії входить:

  • контроль за дотриманням банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;
  • внесення пропозицій щодо скликання засідань Спостережної Ради та Загальних зборів;
  • підготовка та надання на затвердження Загальними зборами звіту Ревізійної комісії, підготовка висновків до звітів та балансів;
  • підготовка висновку за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за результатами фінансового року;
  • розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам;
  • внесення на Загальні збори або Спостережну Раду пропозицій щодо будь-яких питань, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів.

Склад Ревізійної комісії ПАТ «МЕЛІОР БАНК»:

Дружинін Олексій Леонідович

Голова Ревізійної комісії. Обраний рішенням акціонера 29.05.2014 року.

Котов Олександр Федорович

Заступник Голови Ревізійної комісії. Обраний рішенням акціонера 10.11.2011 року.

Степанов Тарас Володимирович

Член Ревізійної комісії. Обраний рішенням акціонера 10.11.2011 року.