Спостережна Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює діяльність Правління. Члени Спостережної Ради обираються з числа представників акціонерів банку.

До компетенції Спостережної Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Спостережної ради Загальними зборами.


 

Склад Спостережної Ради ПАТ «МЕЛІОР БАНК»:

Кузнецов Андрій Юрійович

Голова Спостережної Ради. Обраний рішенням акціонера 29.05.2014 року. Має повну вищу освіту.

Лиженко Сергій Васильович

Заступник Голови Спостережної Ради. Обраний рішенням акціонера 10.11.2011 року. Має вищу юридичну освіту.

Добринюк Ігор Петрович

Член Спостережної Ради. Обраний рішенням акціонера 10.11.2011року. Має вищу юридичну освіту.