Розрахунково-касове обслуговування

ПАТ «МЕЛІОР БАНК» виконує комплекс операцій з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в національній та іноземній валютах. Банк орієнтований на оперативне, якісне та комплексне обслуговування клієнтів.

 
Ми забезпечуємо:
 • Відкриття поточних рахунків
 • Ведення поточних рахунків
 • Здійснення касового обслуговування
 • Здійснення розрахункових операцій протягом операційного та післяопераційного часу
 • Дистанційне обслуговування з використанням зручної системи «Інтернет-Банк»
 • Купівля, продаж і обмін іноземної валюти
 • Консультації з питань здійснення розрахунків та застосування чинного банківського законодавства
 
Для відкриття поточного рахунку до банку необхідно надати:
 • заяву встановленого зразку, підписану керівником;
 • картки із зразками підписів і відбитка печатки;
 • копію статуту, завірену нотаріально;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • протокол (рішення) про створення підприємства, призначення керівника, наказ про вступ на посаду керівника, наказ про призначення головного бухгалтера;
 • свідоцтво платника ПДВ або свідоцтво платника єдиного податку;
 • паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів осіб, що вказані в картці із зразками підписів і відбитка печатки та засновників підприємства, завірені підписом директора підприємства та печаткою;
 • копію статуту підприємства-засновника та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у разі, якщо засновником є юридична особа.
 

Документи для відкриття рахунків в банк надають особисто керівники, що мають право першого та другого підпису. Для засвідчення копій до банку також надаються оригінали документів.
Повний перелік документів та порядок відкриття поточних рахунків визначені в Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492.