Цінні папери

ПАТ «МЕЛІОР БАНК» як професійний торговець цінними паперами на підставі Ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме Ліцензії на брокерську діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг та управління цінними паперами пропонує для клієнтів наступні види діяльності:

 

Дилерська діяльність (Ліцензія НКЦПФР серія АД номер 034439).

 

Для формування власного портфеля цінних паперів ПАТ «МЕЛІОР БАНК» здійснює операції придбання у клієнтів або продаж їм цінних паперів за ринковою ціною.

 

Брокерська діяльність (Ліцензія НКЦПФР серія АД номер 034438):

 

  • послуги професійного торговця по операціях купівлі, продажу та обміну цінних паперів на організованих та неорганізованих ринках цінних паперів України;
  • індивідуальний підхід до кожного клієнта;
  • консультаційні послуги відносно ринкових тенденцій, максимально вигідної ціни для клієнта, по правовим та податковим аспектам.

 

Андеррайтинг (Ліцензія НКЦПФР серія АД номер 034440).

 

ПАТ «МЕЛІОР БАНК» пропонує посередницькі послуги по випуску та первинному розміщенню цінних паперів для емітентів цінних паперів:

 

·         консультаційні послуги по законодавчим вимогам відносно емісії цінних паперів ;

·         розрахунок параметрів емісії цінних паперів;

·         послуги по виконанню функцій платіжного агента при первинному розміщенні та погашенні цінних паперів, а також по сплаті відсотків за купонними цінними паперами;

  • розрахунок ринкової, максимально вигідної та конкурентної ціни;
  • індивідуальний підхід по строкам, порядку розрахунків та поставки цінних паперів;
  • якісне документарне супроводження. 

 

Управління цінними паперами (Ліцензія НКЦПФР серія АД номер 034441).

 

ПАТ «МЕЛІОР БАНК» пропонує послуги професійного торговця по формуванню оптимального портфеля цінних паперів для клієнта:

 

  • обслуговування клієнтського портфеля цінних паперів, періодичний аналіз та відслідковування тенденцій на фондовому ринку по конкурентних пропозиціях, розрахунок оптимального співвідношення цінних паперів в портфелі;
  • аналіз фондового ринка та консультації відносно тенденцій на ньому.

 

Операції з векселями:

 

·                                         врахування векселів;

·                                         доміциляція векселів;

·                                         інкасо векселів.