<>

 Розрахунково-касове обслуговування

ПАТ «МЕЛІОР БАНК» виконує комплекс операцій з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в національній та іноземній валютах. Банк орієнтований на оперативне, якісне та комплексне обслуговування клієнтів.

 
Ми забезпечуємо:
 
Для відкриття поточного рахунку до банку необхідно надати:
 

Документи для відкриття рахунків в банк надають особисто керівники, що мають право першого та другого підпису. Для засвідчення копій до банку також надаються оригінали документів.
Повний перелік документів та порядок відкриття поточних рахунків визначені в Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492.