<>

Цінні папери

ПАТ «МЕЛІОР БАНК» як професійний торговець цінними паперами на підставі Ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме Ліцензії на брокерську діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг та управління цінними паперами пропонує для клієнтів наступні види діяльності:

 

Дилерська діяльність (Ліцензія НКЦПФР серія АД номер 034439).

 

Для формування власного портфеля цінних паперів ПАТ «МЕЛІОР БАНК» здійснює операції придбання у клієнтів або продаж їм цінних паперів за ринковою ціною.

 

Брокерська діяльність (Ліцензія НКЦПФР серія АД номер 034438):

 

 

Андеррайтинг (Ліцензія НКЦПФР серія АД номер 034440).

 

ПАТ «МЕЛІОР БАНК» пропонує посередницькі послуги по випуску та первинному розміщенню цінних паперів для емітентів цінних паперів:

 

·         консультаційні послуги по законодавчим вимогам відносно емісії цінних паперів ;

·         розрахунок параметрів емісії цінних паперів;

·         послуги по виконанню функцій платіжного агента при первинному розміщенні та погашенні цінних паперів, а також по сплаті відсотків за купонними цінними паперами;

 

Управління цінними паперами (Ліцензія НКЦПФР серія АД номер 034441).

 

ПАТ «МЕЛІОР БАНК» пропонує послуги професійного торговця по формуванню оптимального портфеля цінних паперів для клієнта:

 

 

Операції з векселями:

 

·                                         врахування векселів;

·                                         доміциляція векселів;

·                                         інкасо векселів.